Cursus nieuwe imker
Ieder jaar wordt een cursus “Imkeren voor Beginners” gegeven.
Lukken in een cursustest geeft recht op een getuigschrift van het Ministerie van Landbouw en Visserij.
Als de cursist voldoet aan de voorwaarden krijgt hij na ondertekening van een contract  een gratis aflegger voor de geslaagde cursisten die aansluiten bij de Imkersbond van Hasselt en Omstreken en begeleiding gedurende min. één jaar.